top of page

Zakres działalności

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym:

- o zapłatę z zakresu prawa zobowiązaniowego,

- o stwierdzenie nabycia spadku,

- o zachowek,

- o dział spadku,

- o zasiedzenie, a także przygotowanie i opiniowanie umów,

prowadzi obsługę prawną związaną z ochroną własności,

reprezentuje w sprawach wieczystoksięgowych.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, wykroczeń i karnego skarbowego, do których należą m.in.:

- przygotowanie pism na etapie postępowania przygotowawczego,

- reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym, zarówno po stronie oskarżonej jak i ofiary przestępstwa.

- obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych,

- reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,

- sporządzanie pism i reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, do których należą m.in.:

- rejestracja spółek,

- rejestracja stowarzyszeń i fundacji,

- zmiany, rozwiązywanie i likwidacja spółek,

- przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego,

reprezentuje swoich Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

przygotowuje wnioski, oświadczenia, podania.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, do których należą m.in.:

- przygotowanie umowy o pracę - nawiązanie stosunku pracy,

- weryfikacja umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania,

- reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądem pracy.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy:

- o rozwód,

- o separację,

- o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,

- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

- o wykonywanie władzy rodzicielskiej,

- o przysposobienie,

- o podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeństwa.

Prawo Cywilne
Prawo Karne
Prawo Gospodarcze
Prawo Administracyjne
Prawo Pracy
Prawo Rodzinne
bottom of page