top of page

Istotna uchwała w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego.


W dniu 24 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął znaczącą dla wszystkich właścicieli pojazdów uchwałę, w której jasno określił że, nie można nadmiernie rozszerzać odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela w zakresie wynajmu pojazdów, ponieważ mogłoby to prowadzić do podniesienia składek ubezpieczeniowych.

Na gruncie omawianej sprawy sędzia sprawozdawca wskazał, że: ,,nie wszystkie wydatki związane z najmem auta zastępczego - mogą być refundowane - Uchwała dzisiejsza chroni zatem ubezpieczyciela przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, a poszkodowany ma pewność, że może wynająć auto bezkosztowo. Natomiast jeżeli poszkodowany wynajmie auto zastępcze na własną rękę na mniej korzystnych warunkach, to musi się liczyć z tym, że poniesie częściowo koszty”.


Uchwała ta w sposób jednoznaczny określa obowiązek poszkodowanego do wynajmu pojazdu zastępczego według stawek w wysokościach celowo i ekonomicznie uzasadnionych.

Stawka zaakceptowana przez poszkodowanego musi mieścić się w ramach stawek występujących na danym rynku lokalnym.

Jeśli ubezpieczyciel wykaże, że zaoferował poszkodowanemu pojazd na równorzędnych warunkach, a poszkodowany bez żadnego uzasadnienia nie skorzystał z takiej oferty i wynajął pojazd droższy, wówczas poszkodowany musi liczyć się z tym, że przysługujący mu zwrot wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego, ograniczony zostanie wyłącznie do wysokości stawek zaproponowanych przez Ubezpieczyciela.
Comments


Ostatnie posty
Wyróżnione posty
Archiwum
bottom of page